יום שישי 23 אוגוסט 2019   כניסה למערכת

 

רישום לשכבת ז לשנת הלימודים תש"פ

  

נא הביאו עמכם בעת הרישום:

 

1. תמונת פספורט עדכנית של בנכם/בתכם.

2. צילום של תעודת זהות שבו מופיעים מספרי הזהות של בנכם/בתכם ושל ההורים.

3. צילום תעודת מחצית או תשע"ט.

4. את הטפסים הבאים מלאים בפרטים המבוקשים:

    א. כרטיס תלמיד תש"פ.

    ב.הצהרת בריאות תש"פ.

    ג.אישור מתן חיסונים תש"פ.

    ד. אישור פרסום תמונות באינטרנט ובעיתונות הכתובה.

    ה. הצטרפות לפרוייקט השאלת ספרים בצירוף המחאה / אשראי בסך 280 ש"ח.

    ו. ויתור סודיות - לאישור קבלת מידע מביה"ס היסודי.

     ז. הסכמה לפעיליות חוץ בית ספריות תש"פ.

 

* על מנת לשבץ את בנכם/ בתכם בכיתה לשנה הבאה, יש למלא גם בחירת חברים בטופס מקוון. הטופס יוסר ב 8.5.19