שבת 28 מרץ 2020   כניסה למערכת
civilisation
 Concours

Soirée française 2015


!!!Bravo aux finalistes
JENNY POLOTSKY
NETA ULMAN 
RONI SACHI

Galerie

 

Journée du cinéma français.

Journée internationale en mémoire des victimes de l 'holocauste.

Le 17 janvier 2015 avec la coopération de l " Ambadsade de France.

Discours de Mr. Rubinshtein attaché culturel de l  'Ambassade.

Projection du film "La rafle " 
Classes Terminale.
 

 

 

Galerie

 

 

תעודת הזוכים צרפתית כיתה ז' תשע"ג

 Chansons
 Jeux
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
 Concours
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל