שבת 13 אוגוסט 2022   כניסה למערכת

 

משלחת פולין - טפסים

נא להוסיף לכל הטפסים גם צילום דרכון 

ולהגיש את הטפסים למחנכי הכיתות בתוך ניילונית

1.

טופס אישור הורים לחץ

2.

טופס  בקשות אישיות לחץ

3.

טופס הצהרת בריאות וויתור סודיות רפואית לחץ

4.

 טופס התחייבות ואמנת המשלחת לחץ
 

5.

טופס אישור פרסום תמונות באתר ביה"ס לחץ
 

6.

טופס בקשה לקבלת מלגה  לחץ


7.

 טופס הרשמה ותשלום של הלל טורס לחץ

*

*

הורים המעוניינים להצטרף למסע לפולין, באוטובוס הורים, מתבקשים לפנות למשרד הנסיעות "הלל טורס"  כדי להסדיר הרשמתם. לחץ

 
מכתב ממנהל מינהל חברה ונוער

 

מידע בנוגע למסע המשלחת לפולין

 1.

 מידע אודות המסע- חברת "הלל טורס" לחץ

 2.

 עבודה על ספרי קריאה בנושא השואה לכיתות יב' לחץ

 

 

 

 

נא להוסיף לכל הטפסים גם צילום דרכון 

 ולהגיש את הטפסים למחנכי הכיתות בתוך ניילונית