יום שלישי 15 יוני 2021   כניסה למערכת
  

 

מדוע לזכור?

 

דקה דומיה מאת: חנה ניר

לזכר חיוך תמים, שאל מול המוות גווע
לזכר עיניים רכות, שכבו למראה הזוועה
לזכר צמות עדינות, שגולחו ללא רחמים
לזכר צוואר ענוג, שנכפף מאימת הדמים
לזכר ידיים חוורות, שלמדו לבקש מזון
לזכר רגלים דקות, שקרסו תחתיהן מרזון
לזכר הגוף הפעוט, שצומק וחלה ועונה
לזכר הלב הקטן, שנחרד מעוצמת השנאה
לזכר הדם הצעיר, הדם שהפקר היה
לזכר ילדה יהודיה
דקה דומיה.


אנו תלמידי שכבת יא' באליאנס

מתחייבים היום להנציח את השואה

ולזכור ולהזכיר את שואת בני עמנו.

כי את ההנצחה הזאת אי אפשר להפסיק!

 

  
  

"לזכור ולהזכיר"

לתלמידי כיתות י"א ,

להורים ולכל בני המשפחה

 

שלום רב,

במסגרת תוכנית הלימודים יעסקו כיתות י"א בפרויקט בית ספרי "לזכור ולהזכיר". כאשר שיאו של התהליך החינוכי יהיה במסע שורשים לפולין, בכיתה  י"ב.

חלק מרכזי בתוכנית החינוכית הוא פרויקט הנצחה אישי- ייחודי שבו כל תלמיד יוכל להנציח את קרובי משפחתו, או בני משפחתם של שכנים ומכרים, שנספו בשואה. לצערנו הרב, הדור שיכל להעיד על הזוועות, מכלי ראשון, הולך ונעלם  ויחד עימו אובד, מידי יום, מידע חשוב אודות בני משפחותיכם שנספו וקיים חשש שלא ניתן יהיה לשחזרו לעולם.

לכן, חובה עלינו לעשות מאמץ ולאתר כל רסיס של מידע אודות בני המשפחות לרבות פרטים אישיים, תמונות וסיפורים אישיים, כדי להשיב לנספים את שמם כיחידים ואת כבודם כבני אנוש בעלי זהות, ולאפשר לדורות הבאים של בני משפחותיכם לכבד את זכרם.

איסוף המידע אודות קרובי המשפחה, שנספו בשואה הוא פרויקט משפחתי, שכן רק בשיתוף פעולה של כל בני המשפחה כולל הסבים והורים נוכל להתחקות אחר גורלם של הנספים.

פרויקט זה זכה, ב-4 פרסי חינוך, בשנת הלימודים תשס"ד בפרס החינוך של "משואה" ובתשס"ו "בפרס ע"ש שלום לוין" בתשס"ז בפרס מטעם בית לוחמי הגטאות ובשנת תשס"ח בפרס מטעם הקרן ליוזמות למידה חינוכיות. ספרי ההנצחה עם שמות קרובי משפחותיהם של התלמידים שהשתתפו בפרויקט נמצאים בספריית מוזיאון השואה בוושינגטון, בפקולטה ליהדות באוניברסיטת פרנקפורט, במוזיאון ב"משואה ובבית לוחמי הגטאות וכן ב"היכל השמות" ובספריית "יד ושם" בירושלים.

בסיום עבודת קודש זו ייצא לאור ספר הנצחה דיגיטלי של כל הנספים  מבני המשפחות והקרובים של שכבת י"א. ספר זה יועבר למוזיאון השואה בוושינגטון ולמוסד "יד ושם" למשמרת עולם וישלח לכל המשפחות שלקחו חלק בפרויקט ההנצחה.הנספים יונצחו בטקסי יום השואה ובטקסים שייערכו במחנות ההשמדה בפולין.

  כי את ההנצחה הזאת אי אפשר להפסיק

זהבה וימן

סגנית מנהלת

ממונה על החטיבה העליונה

 

 פרויקט הנצחת השואה כיתות יא'
להורים ולתלמידים שלום רב,
תלמידי שכבת יא', ייטלו גם השנה חלק בפרויקט חינוכי בנושא השואה "לזכור ולהזכיר".
התכנית תעסוק בלימוד ובהפנמת הלקחים הערכיים והשלכתם על המשך חיינו כעם ובהנצחת בני משפחה שנספו בשואה, כדי לנצור, לזכור ולשמר את מורשתנו, ולהנחיל את הזיכרון הלאומי והאישי מדור לדור.
במסגרת הפרויקט נשים דגש על הזיכרון האישי כדי להראות שלכל אחד מקרבנות השואה – נשים, גברים וטף יש שם. שמות פרטיים שניתנו ע"י ההורים ושמות משפחה הממשיכים את המורשת המשפחתית של כולנו.
ביחד נשיב לנספים את שמם כיחידים, כבני אנוש, בני משפחה בעלי זהות ונכבד את זכרם של הקרבנות, בני המשפחה.
 
הפרויקט מחולק לשלבים:
1. לימוד נושא השואה לקראת בחינת הבגרות במסגרת תכנית הלימודים של משרד החינוך
 
2. איסוף שמות הנספים ע"י התלמידים מבני משפחותיהם, קרובים, ידידי משפחה או שכנים. התלמידים יחפשו מידע על חייהם ומותם. העבודה תיעשה במהלך סמסטר א'. לקראת יום הזיכרון נפיק חוברת זיכרון להנצחת שמות בני המשפחה, נקיים טקס פרטי של השכבה "לזכור ולהזכיר", שיהיה בסימן קולם של קורבנות השואה מבני המשפחה. בכיתה יב', בסוכות, במהלך המסע לפולין ננציח את זכר בני המשפחה במחנות ההשמדה – טרבלינקה ואושויץ. אחרי המסע, נעביר עותק מהחוברת ל"משמרת" ב"יד ושם" ולמוזיאון השואה בוושינגטון.
 
3.יום עיון וסיור "ב"יד ושם" בירושלים ועוד.
 
 
"נדרתי הנדר, לזכור את הכול
לזכור – ודבר לא לשכוח".

 

הנדר/שלונסקי
 דפי הנצחה
בפרויקט ההנצחה אנו הופכים את המספר הבלתי נתפס של ששת המיליונים לשמות של אנשים, קרובי משפחה של סבא וסבתא, דודה ודוד, שנספו בשואה. קרובים אלה ייתכן שמעולם לא הונצחו וייתכן אף שזכרם הודחק אל תת - ההכרה.
בידינו, אנו, הדור הבא, להנציח את זכרם כדי שאלה שיבואו אחרינו יוכלו להמשיך את מלאכת ההנצחה. האחריות שלנו לזכור ולהזכיר תקבע את זיכרון השואה.
 
שלב א' של הפרוייקט
 
א.    הנכם מתבקשים לאסף שמות של בני משפחותיכם, ידידים, קרובים, שכנים שנרצחו בתקופת השואה.
 
ב.    את שמות הנספים וכל המידע הנדרש עפ"י נתוני הטבלה הדפיסובטבלה המצורפת
ושלחו אותה לאימייל ayala.kaydar@gmail.com
 
ג.      הדפיסו סיפורים אישים של בני המשפחה שנרצחו בשואה, צרפו לטבלה ושילחו.
 
ד.     סירקו או הביאו לסריקה, תמונות של הנספים כתבו את שמותיהם ושילחו יחד עם הטבלה.
 
ה.    ניתן לשלוח איגרות, מכתבים וגלויות. אנו נעזור בתרגום והסברים.
 
ו.      חפשו כל מידע אפשרי בספרי קהילות, ביד ושם ובכל דרך אפשרית.
 

 

מסמכים  מסמכים